Zdeněk Půlpán

Prof. PhDr. RNDr. Zdeněk Půlpán, CSc. (nar.1942) patří k nejvýznamnějším českým odborníkům na didaktiku matematiky. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, po dokončení studia působil mimo jiné jako středoškolský učitel. Zároveň externě studoval teorii pravděpodobnosti a matematickou statistiku.