PRO

PED

.cz

Zdeněk Půlpán

Prof. PhDr. RNDr. Zdeněk Půlpán, CSc. (nar.1942) patří k nejvýznamnějším českým odborníkům na didaktiku matematiky. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, po dokončení studia působil mimo jiné jako středoškolský učitel. Zároveň externě studoval teorii pravděpodobnosti a matematickou statistiku.

V roce 1985 byl na MFF UK jmenován docentem pro didaktiku matematiky a v roce 1996 na návrh UK prezidentem Václavem Havlem profesorem didaktiky matematiky.

Profesor Půlpán publikoval několik set prací, z toho např. 8 monografií v nakladatelství Academia. Dvakrát získal první cenu Jednoty československých matematiků a fyziků (JČSMF) za vědeckou práci v didaktice fyziky. Je držitelem i mnoha dalších významných ocenění. Dlouhé roky byl členem celostátního výboru České statistické společnosti.

Většinu svého profesního života strávil v různých funkcích (proděkan, prorektor, děkan) na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. V současné době pracuje v oddělení aplikované matematiky na Dopravní fakultě Jana Pernera – Univerzita Pardubice. Dále spolupracuje s různými lékařskými institucemi při vyhodnocování experimentů. Hlavním odborným zájem profesora Půlpána byly a jsou metody takzvané fuzzy matematiky.