PRO

PED

.cz

Otevřít nebo zavřít školy? Jednotný návod pro EU zatím neexistuje

Politici i odborníci prakticky ve všech evropských zemích se zabývají tím, zda, kdy a případně za jakých podmínek je možné v době šíření nakažlivé infekce otevřít školy. Odpověď na tuto otázku totiž není důležitá jen při současné pandemii covid-19, při níž se situace neustále mění, ale i do budoucna. Zatím se ale bohužel zdá, že i odborná veřejnost zůstává v této otázce rozpolcená. Portál „proped.cz“ přináší krátký přehled toho, jak problém „zavřených či otevřených“ škol řešily a řeší některé zahraniční státy.

Při tomto přehledu přitom nelze opomenout fakt, že se situace s koronavirem neustále mění, takřka z minuty na minuty, a co platí v jedné chvíli, nemusí platit za hodinu. Obecně se ale dá říci, že v EU existují státy, které až krátkou dobu „nejtvrdšího lockdownu“ školy nikdy nezavřely, stejně tako státy s určitou formou „omezené prezenční výuky“ a pak i země (například Česko), které na poměrně dlouhou dobu školy zcela uzavřely a přešly na distanční výuku.

Přitom, a to je důležité, se nedá říci, že se jeden přístup dal použít jako „vzor“ pro všechny země. V některých zemích, které školy uzavřely, není počet infikovaných a zemřelých na covid menší než ve státech s otevřenými školami, platí to ale i naopak. Co z toho vyplývá? Podle odborníků zřejmě fakt, že proticovidová opatření ve školách jsou jen jednou z mnoha okolností, která mohou a také ovlivňují průběh šíření nákazy. A i když jsou pochopitelně důležitá, nelze jim přikládat rozhodují vliv na boj s epidemií.

Důkazem je právě  rozdílná situace v mnoha evropských zemích (ke konci března 2021), jejíž přehled přinášíme.

Benevolentnější přístup k zavírání škol:

BELGIE: Od poloviny listopadu probíhá pouze (částečně) distanční vzdělávání pro studenty středních škol, mladší školní děti mají výuku ve třídě. Premiér Alexander De Croo to považuje za úspěch, kterého se chce i nadále držet. Koronovirová opatření jsou v současné době omezena na začátek dubna.

ESTONSKO: Všechny školy jsou otevřené, ovšem za přísných hygienických předpisů  (roušky, rozestupy, testování). Pro mateřské a předškolní zařízení neexistují žádná omezení.

FINSKO: Prezenční výuka byla omezena pouze v oblasti kolem Helsinek.

FRANCIE: Navzdory dvěma přísným lockdownům ponechala vláda v Paříži školy otevřené, a to za podmínky testování a dodržování hygienických pravidel. Pouze několik středních škol přešlo na kombinaci distanční a prezenční výuky. K uzavření škol přistoupila Francie až 31.3. 2021, a to nejméně na tři týdny. Jeden týden měly děti distanční výuku a poté následovaly dva týdny Velikonočních prázdnin.

POLSKO: Pátá největší země v Evropské unii udržovala a udržuje školy otevřené dětem v prvním až třetím ročníku. Ve vyšších ročnících probíhá „domácí“ vzdělávání.

ŠVÝCARSKO:  na distanční výuku přešly pouze univerzity, základní a střední školy zůstávají otevřené. Za jakých podmínek, záleží na rozhodnutí vlád jednotlivých kantonů. Některé kantony nařizují roušky všem, některé jen starším žákům.

ŠVÉDSKO: základní školy zůstaly po celou dobu pandemie až na malé výjimky otevřené, na středních školách se ale v současné době (březen 2021) vyučuje distančně. Distanční výuka byla nedávno prodloužena až do Velikonoc.

ŠPANĚLSKO: Ve většině španělských regionů jsou školy otevřené, provoz ale doprovází ochranná opatření. V ,mnoha školách se vyučuje při otevřených oknech, případně venku, což vadí některým pediatrům, obávajícím se o zdraví dětí.

MAĎARSKO: Premiér Viktor Orban se drží toho, že prezenční výuka do osmé třídy musí zůstat zachována. Na vyšších úrovních se minimálně do konce března vyučuje distančně.

ITÁLIE: Itálie zvolila metodu pokusu a omylu, na italských školách se několikrát přecházelo z distanční na prezenční výuku a naopak. V březnu se na většině škol učilo distančně.

RAKOUSKO: od 8. února jsou školy otevřené, přičemž na prvním stupni základní školy se vyučuje trvale, na dalších stupních se žáci v prezenční výuce střídají. Otevření škol ale provází masivní testování antigenními testy.

Uzavřené školy:

NĚMECKO: V nejlidnatější zemi EU se už po Vánocích školy uzavřely a nyní se uvažuje o jejich postupném otevírání. V Německu ale mají rozhodující slova v tomto směru vláda jednotlivých spolkových zemí.

UK: Také Británie školy na poměrně dlouhou dobu uzavřela, od ledna do března mohli do školy chodit pouze děti „klíčových pracovníků“ nebo školáci, kteří nemají přístup k počítači

IRSKO: školy byly uzavřené na Vánoce v celém Irsku, až v polovině března se začaly některé postupně otevírat, a to formou střídavé výuky.

LOTYŠSKO a LITVA: Ve dvou pobaltských zemích probíhá v současné době distanční vzdělávání na všech úrovních škol. Otevřeny jsou pouze mateřské a speciální školy. Litevská vláda však nedávno oznámila rozhodnutí vrátit se v nejbližší době k prezenční výuce.