Distanční výuka ničí alternativní školství

Pandemie koronaviru a s ní spojená protiepidemická opatření tvrdě zasáhly i školy, které v Česku se státním souhlasem vyučují alternativními metodami výuky. Pravidlo „škola hrou“, které je základem alternativního přístupu k výuce, totiž přes veškerou snahu nelze beze zbytku aplikovat v době, kdy žáci musejí zůstat doma.