Pokusná stránka

Jak probíhá přijímací řízení na rakouská osmiletá gymnázia

Velký zájem vyvolal na serveru Proped.cz článek o rozdílech mezi rakouským a českým systémem osmiletých gymnázií. Někteří čtenáři se navíc ptají, zda se rozdíly týkají i systému přijímacích zkoušek na tato gymnázia. Proped.cz proto přináší krátký přehled pravidel pro přijetí na osmileté gymnázium v Rakousku i s komentářem od rakouského novináře.

Článek 2

Hluková zátěž ve třídách

Práce s dětským kolektivem s sebou často přináší vyšší hladinu hluku, která se jako neviditelný nepřítel plíží po školních chodbách, učebnách a tělocvičnách. Pedagogové si na vyšší hlukovou zátěž přivyknou a časem ji přestanou vnímat.

Článek 3

Profesor Zdeněk Půlpán-polemika o didaktických testech

Jsem matematik, který po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze v r. 1964 začal působit nejprve 9 let jako středoškolský učitel matematiky a fyziky na gymnáziu.

V čem jsou rakouská víceletá gymnázia jiná než česká

Česko společně s Rakouskem a Německem patří k zemím, které ve svých školských systémech udržují víceletá gymnázia, v jiných státech dávno zrušená. Jak ale ukazuje příklad sousedního Rakouska, systémy víceletých gymnázií v obou zemích nejsou totožné a poměrně značně se liší. Používání rakouského příkladu k obhajobě českého systému tedy může být poměrně zavádějící.

Otevřít nebo zavřít školy? Jednotný návod pro EU zatím neexistuje

Politici i odborníci prakticky ve všech evropských zemích se zabývají tím, zda, kdy a případně za jakých podmínek je možné v době šíření nakažlivé infekce otevřít školy. Odpověď na tuto otázku totiž není důležitá jen při současné pandemii covid-19, při níž se situace neustále mění, ale i do budoucna. Zatím se ale bohužel zdá, že i odborná veřejnost zůstává v této otázce rozpolcená. Portál „proped.cz“ přináší krátký přehled toho, jak problém „zavřených či otevřených“ škol řešily a řeší některé zahraniční státy.

Čeští pěstouni se obávají sporů s rodiči dětí

Čeští pěstouni kritizují doporučení, které loni v prosinci vydala zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková k úpravě kontaktů dětí v pěstounských rodinách s jejich rodiči.