Hluková zátěž ve třídách

Práce s dětským kolektivem s sebou často přináší vyšší hladinu hluku, která se jako neviditelný nepřítel plíží po školních chodbách, učebnách a tělocvičnách. Pedagogové si na vyšší hlukovou zátěž přivyknou a časem ji přestanou vnímat.

V čem jsou rakouská víceletá gymnázia jiná než česká

Česko společně s Rakouskem a Německem patří k zemím, které ve svých školských systémech udržují víceletá gymnázia, v jiných státech dávno zrušená. Jak ale ukazuje příklad sousedního Rakouska, systémy víceletých gymnázií v obou zemích nejsou totožné a poměrně značně se liší. Používání rakouského příkladu k obhajobě českého systému tedy může být poměrně zavádějící.

Plán rovnosti pohlaví ve školství vzbuzuje kontroverzní reakce

Ministerstvo školství schválilo „Plán rovnosti žen a mužů na léta 2021-2024“. Tento strategický projekt by měl v příštích čtyřech letech nejen přispět k prosazení rovných podmínek pro ženy a muže na samotném ministerstvu, ale také k odbourání některých „genderových stereotypů“ ve školních učebnicích. Plán má ale od počátku i řadu kritiků.